Kompleksowa Obsługa Przedsiębiorców

Kancelaria powstała z myślą o potrzebach współczesnych przedsiębiorców i wspiera Klientów w trakcie negocjacji, sporządzania i zawierania umów. W tym celu wykorzystywane są nie tylko doświadczenie, lecz także techniki negocjacyjne, wypracowane w szczególności w trakcie prac nad umowami o dzieło, umowami o roboty budowlane, umowami najmu.

Wszelkie działania nakierowane są na jak najbardziej praktyczne rozwiązania, odpowiadające celom umów oraz relacjom biznesowym stron, a jednocześnie chroniące interes Klienta w najszerszym zakresie.

Kancelaria doradza Klientom również w odniesieniu do transakcji podejmowanych w ramach grup kapitałowych, czy też podmiotów powiązanych osobowo.

Poza tym, koncepcje rekomendacji są każdorazowo weryfikowane pod względem najbardziej optymalnych dla Klienta sytuacji podatkowych.

Doradztwo Kancelarii rozciąga się na tworzenie podmiotów, podlegających wpisowi do właściwego rejestru, obsługę korporacyjną tych podmiotów, zgłaszanie zmian do rejestru.