Ochrona Własności Intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I MEDIA

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa mediów, prawa reklamy, prawa ochrony znaków towarowych oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji.

Możliwe jest powierzenie doradztwa prawnego na poszczególnych etapach powstawania i wydawania czasopisma, artykułu prasowego, książki, audiobooka, słuchowiska, ebooka, albumu, płyty lub adaptacji. Pomoc prawna realizowana jest w szczególności poprzez wsparcie w rejestracji czasopisma, opiniowanie projektów materiałów prasowych, jak również weryfikację wydawanych publikacji książkowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno kwestie związane z pozyskaniem i ochroną praw, jak również prowadzenie postępowania sądowego, w szczególności w sprawach związanych z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, z roszczeniami o ochronę praw autorskich lub roszczeniami wywodzonymi z działania kwalifikowanego jako czyn nieuczciwej konkurencji.