KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku z świadczeniem usług pomocy prawnej jest Agnieszka Spychalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska, NIP 1132587681.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są  na potrzeby realizacji usług prawniczych, zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowoadministracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych oraz w związku z rozliczeniem księgowym, wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), celami wynikającymi z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy lub świadczenia usługi, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, zwłaszcza w związku z usługami księgowymi, informatycznymi, zastępstwem procesowym lub podwykonawstwem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych może nastąpić także na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów, urzędów i instytucji. 

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących (w tym do uzyskania ich kopii), ich sprostowania lub poprawiania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych – co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS. Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wobec korzystania
z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych, należy skontaktować się z Kancelarią: ul. Erazma Ciołka 17 lok. 123, 01-445 Warszawa; tel. 533 355 400; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WARSZAWSKAKANCELARIA.PL

 

"Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" szanuje prawo do prywatności użytkowników naszego serwisu. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać w naszym serwisie.

"Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez powiadamiania użytkowników serwisu. Każdego użytkownika serwisu internetowego warszawskakancelaria.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://warszawskakancelaria.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane do Polityki Prywatności zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu. Nigdy tego nie robimy i nie będziemy robić.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z naszą Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie naszego serwisu i nie prenumerowanie newsletterów należących do naszego serwisu.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisu należącego do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będą Państwo proszeni, to w większości przypadków imię i Wasz adres e-mail. W przypadku formularzy rejestracyjnych dla klientów firmy "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" mogą być Państwo proszeni o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko takich danych, które są niezbędne do wykonania danej czynności i poprawnego funkcjonowania serwisu. Niepodanie wymaganych danych skutkuje zablokowaniem czynności, której te dane dotyczyły.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH NEWSLETTERÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe i należy je wypełnić.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do stworzonej listy mailingowej newslettera automatycznie. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu subskrybentowi wydanie newslettera. Wypełnienie pola "Imię/Nazwa" pozwala nam spersonalizować newsletter i zwracać się do subskrybentów po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

"Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu oraz newslettera, usług i produktów oferowanych przez "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" (np. zmiany w serwisie, nowości produktowe, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy np. życzenia lub pozdrowienia, komentarze osobiste itp.)

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane w serwisie należącym do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" nie ma możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego też dane te nie podlegają Polityce Prywatności naszego serwisu.

INNE FORMULARZE

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie należącym do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" i dotyczące usług, produktów, serwisów, czasopism i newsletterów nieobsługiwanych przez "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" nie podlegają Polityce Prywatności.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre miejsca serwisu należącego do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron internetowych, której używa użytkownik serwisu oraz nie usuwanie ich z dysku.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

PARTNERZY
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i newsletterach należących do "Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska".

W przypadku pytań proszę pisać: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę wpisać: Prywatność.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

"Kancelaria Adwokacka Agnieszka Spychalska" przykłada najwyższą uwagę, aby prezentowane informacje odpowiadały stanowi faktycznemu, jednakże nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów, bądź niezgodności ze stanem faktycznym i nie może być z tego tytułu pociągnięta do odpowiedzialności.