Praktyka Ogólna

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, zarówno na etapie doradztwa przedprocesowego, jak i poprzez reprezentację Klienta w toku postępowania sądowego.

Prawo cywilne

 • Zobowiązania
 • Sporządzanie umów
 • Spory na tle nienależytego wykonania lub niewykonania umowy
 • Czyny niedozwolone
 • Odszkodowania
 • Prawo rzeczowe
 • Postępowanie sądowe
 • Postępowanie zabezpieczające

Prawo rodzinne

 • Rozwód
 • Alimenty
 • Kontakty z dziećmi
 • Podział majątku

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku

Prawo karne

 • Postępowanie przygotowawcze
 • Postępowanie sądowe
 • Roszczenia z tytułu niesłusznego skazania i niesłusznego stosowania środków przymusu
 • Wyrok łączny